Notice: Undefined index: prnt_scr_msg in /home/gecyejha/domains/fysioscience.se/private_html/wp-content/plugins/wccp-pro/js_functions.php on line 130
Home 10-2018 Page 2

10-2018

För många mediciner

I Norge får demenspatienter på sjukhem i genomsnitt åtta olika mediciner dagligen och dessutom extra mediciner vid behov. Övermedicinering leder till en rad biverkningar såsom...

Kombinera ultraljud och tens vid myofasciell smärta

Cirka en tredjedel av alla patienter som har muskuloskelettal smärta uppfyller kriterierna för myofasciellt smärttillstånd. De viktigaste kriterierna för tillståndet är förekomsten av triggerpunkter. Fysioterapeutiska...

Krympande utrymme för omdöme

Vårt samhälles förkärlek för dokumentation, mätningar, uppföljningar och rankningslistor har granskats i en ny bok. Författaren är filosof och undervisar i praktisk filosofi. Hon...

Träning bra vid hiv

Hiv är ett virus som angriper immunsystemet och som obehandlat leder till det dödliga sjukdomstillståndet aids. Antiretrovirala mediciner som hämmar viruset har kraftigt minskat...

Akut hälseneruptur bör opereras snabbt

En svensk studie undersökte hur väntetiden till operation efter akut hälseneruptur påverkade risken för biverkningar (infektion och re-ruptur) och patientrapporterat utfall. Totalt 228 personer som...

Utökad neurologisk undersökning på enkelt sätt

Vid en traditionell neurologisk undersökning testas i huvudsak den perifera nervens tjocka myeliniserade fibrer, men samtidigt har studier visat att det kan vara nervens...

Förbättrad prestationsförmåga med kolhydrater

”Oavsett hur vi testar det så finns stark evidens för att intag av glukos eller kolhydrater förbättrar vår prestationsförmåga”, fastslog professor Niels Ørtenblad, som...

Bensköra behöver uppmärksammas mer

Äldre kvinnor med kotfrakturer lider ofta i det tysta och får inte den hjälp och uppmärksamhet som de skulle behöva, visar en avhandling från...

Olika aspekter på kommunikation

I boken Faglig kommunikasjon i praksis fördjupar sig författarna i ett ständigt återkommande men likväl intressant område: hur vi människor interagerar med varandra genom...

Gångförmåga vid Pompes sjukdom

Förlust av gångförmågan är ett av de mest framträdande tecknen på de nedbrytande effekterna av Pompes sjukdom (en glykogenomsättningssjukdom). Med en modell som kalkylerar...

error: Alert: Content is protected !!