Home 10-2018 Page 3

10-2018

Kombinera ultraljud och tens vid myofasciell smärta

Cirka en tredjedel av alla patienter som har muskuloskelettal smärta uppfyller kriterierna för myofasciellt smärttillstånd. De viktigaste kriterierna för tillståndet är förekomsten av triggerpunkter. Fysioterapeutiska...

För många mediciner

I Norge får demenspatienter på sjukhem i genomsnitt åtta olika mediciner dagligen och dessutom extra mediciner vid behov. Övermedicinering leder till en rad biverkningar såsom...

Balans och fallrädsla

När vi åldras försämras balansen till följd av förändringar i sensoriska och motoriska system och många upplever en ökad rädsla att falla. Fallrädsla hos...

Styrketräning effektivt vid depressiva symptom

Styrketräning medför en signifikant minskning av depressiva symptom oberoende av hälsostatus, total träningsvolym och förändringar i muskelstyrka. De fysiska fördelarna av styrketräning är sedan tidigare...

Kroppskarta bra för unga

En valideringsstudie av en kroppskarta för smärtmätning hos barn och ungdomar visar på adekvat reliabilitet och validitet. Kroppskartan bedöms lämplig att användas i kliniken. Barn...

Förbättringspotential inom dagens KOL-vård

Det finns många förbättringsmöjligheter för hur man behandlar personer med KOL inom primärvården. Ökad kompetens hos personalen, mer tid och en tydlig handlingsplan för...

Träning bra vid hiv

Hiv är ett virus som angriper immunsystemet och som obehandlat leder till det dödliga sjukdomstillståndet aids. Antiretrovirala mediciner som hämmar viruset har kraftigt minskat...

Balansträning värdefullt vid ms

Intervju med leg sjukgymnast Anna Carling, som disputerade i november 2018 vid Örebro universitet med avhandlingen Nedsatt balans och fallrisk hos personer med multipel skleros.

error: Alert: Content is protected !!