Notice: Undefined index: prnt_scr_msg in /home/gecyejha/domains/fysioscience.se/private_html/wp-content/plugins/wccp-pro/js_functions.php on line 130
Home 10-2018 Page 3

10-2018

Känslighet för sensomotorisk störning

Patienter med komplext regionalt smärtsyndrom eller fibromyalgi kan vara känsligare för sensomotoriska störningar är exempelvis patienter med artros, visar en ny studie. En störd sensomotorisk...

Balans och fallrädsla

När vi åldras försämras balansen till följd av förändringar i sensoriska och motoriska system och många upplever en ökad rädsla att falla. Fallrädsla hos...

Kostnadsfri behandlingsmetod

Terapeutiskt skrivande (expressive writing) är en behandlingsform som vuxit sig allt starkare under de senaste tio åren. I dag finns forskning som stödjer att terapeutiskt...

Hyperextension ökar risk för komplikation

Ökad passiv hyperextension i knäet ökar risken för komplikationer efter främre korsbandsrekonstruktion. Detta enligt en studie som undersökt förekomsten av hyperextension i knäna hos...

Styrketräning effektivt vid depressiva symptom

Styrketräning medför en signifikant minskning av depressiva symptom oberoende av hälsostatus, total träningsvolym och förändringar i muskelstyrka. De fysiska fördelarna av styrketräning är sedan tidigare...

Förbättringspotential inom dagens KOL-vård

Det finns många förbättringsmöjligheter för hur man behandlar personer med KOL inom primärvården. Ökad kompetens hos personalen, mer tid och en tydlig handlingsplan för...

Skadefyllt på svenska elitidrottsgymnasier

”Vi har ett skadeproblem hos elitidrottande ungdomar”, konstaterade Philip von Rosen under konferensen Idrottsforskning 2018. Förra året disputerade han med sin avhandling om skador...

Riktlinjer vid peroneuspatologier

Den optimala behandlingen av peroneuspatologier har diskuterats av en grupp internationella experter och resultatet presenteras nu i en aktuell artikel. Peroneuspatologier ansågs tidigare vara ovanliga...

error: Alert: Content is protected !!