Home BOKTIPS

BOKTIPS

Författarna förmedlar sin kunskap kring smärtans diagnostik och hur olika smärttillstånd ska behandlas.

Reviderat om smärta

I den reviderade upplagan av boken Smärta i klinisk praxis samlas experter inom området för att förmedla sin kunskap kring smärtans diagnostik och hur...
I Aktivt liv med kronisk helsesvikt tar författaren ett samlat grepp på hälsofrämjande och rehabiliterande insatser vid kronisk hälsosvikt.

Obalans och onda cirklar

I boken Aktivt liv med kronisk helsesvikt tar författaren Margaretha Dramsdahl, specialistläkare inom psykiatri, ett samlat grepp på hälsofrämjande och rehabiliterande insatser vid kronisk...
Författarna undersöker fenomenet självhjälp i ljuset av teorier om gruppterapi, organisationssociologi och välfärdsutveckling.

Fenomenet självhjälp

Utvecklingen och omfattningen av självhjälpsgrupper i Norge skiljer sig åt jämfört med andra västländer. Myndigheterna har tillsammans med frivilliga krafter i samhället format en...
Boken, och en digital produkt, består bland annat av träning i att lyssna, läsa, tala och skriva.

Engelska för vårdpersonal

I boken Kommunikationsträning på engelska för vårdpersonal kan alla intresserade och nyfikna förbättra sin kunskap och sitt ordförråd för att klara de vanligaste situationerna...
Vilken betydelse har en persons kultur och tro för mötet med hälso- och sjukvård?

Praktiska råd om multikulturella möten

Vilken betydelse har en persons kultur och tro för mötet med hälso- och sjukvård? Vad är det som gör mötet mellan olika kulturer svårt,...
Författaren beskriver vad vi i dag vet om stress och sjukdom.

Lättillgängligt om stress

I boken Stress og helse beskriver författaren vad vi i dag vet om sambandet mellan stress och sjukdom. Boken ger en lättillgänglig genomgång av stressens...
I senare forskning har man förstått hjärnans betydelse för uthålligheten.

Tänjbara gränser

Begränsningar i människans uthållighet har varit av intresse sedan lång tid tillbaka. Uthållighet och prestation har studerats sedan 1800-talet, både med tanke på prestation...
I häftet får läsaren en djupare förståelse för vad stress är och hur den påverkar kroppen.

Stresshantering för unga

Stress är en del av livet och många gånger kan stressen vara det energipåslag som behövs för att vi ska klara av en viss...
På ett mycket lättillgängligt sätt avhandlar författaren olika orsaker till övervikt.

Missmatchad biologi och miljö

Övervikt har inte bara med livsstil att göra. Den orsakas i hög grad av genetik, uppväxt, socioekonomiska förhållanden och samhället. Detta är budskapet i boken...
(Re)habilitering handlar om att värdesätta det som är annorlunda.

Bättre funktion är målet

I boken (Re)habilitering har Per Koren Solvang, professor i rehabilitering vid OsloMet, som ambition att ge ett brett perspektiv på begreppet habilitering eller (re)habilitering,...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!