Home Boktips

Boktips

Detta är en bok som bör läsas långsamt.

Dags att reflektera över tid

I denna stressfyllda tid har den angelägna och viktiga boken Gott om tid utkommit. Det är Bodil Jönsson, fysiker och professor emerita, som 20...
Vad är det som har bidragit till Norges framgång inom idrott?

Idrott som fenomen

Norge är ett stort idrottsland, framför allt inom skidsport. Förutom att Norge har placerat många idrottare på internationella arenor är idrottandet överlag utbrett bland...
Medicinska ord och patientspråk är en övningsbok i svenskt medicinskt språk.

Övningar i medicinskt språk

Det medicinska språket, med många ord från latin och grekiskan, är ett internationellt språk som gör det lättare för vårdpersonal, jämfört med många andra...
Författarna förmedlar sin kunskap kring smärtans diagnostik och hur olika smärttillstånd ska behandlas.

Reviderat om smärta

I den reviderade upplagan av boken Smärta i klinisk praxis samlas experter inom området för att förmedla sin kunskap kring smärtans diagnostik och hur...
I Aktivt liv med kronisk helsesvikt tar författaren ett samlat grepp på hälsofrämjande och rehabiliterande insatser vid kronisk hälsosvikt.

Obalans och onda cirklar

I boken Aktivt liv med kronisk helsesvikt tar författaren Margaretha Dramsdahl, specialistläkare inom psykiatri, ett samlat grepp på hälsofrämjande och rehabiliterande insatser vid kronisk...
Författarna undersöker fenomenet självhjälp i ljuset av teorier om gruppterapi, organisationssociologi och välfärdsutveckling.

Fenomenet självhjälp

Utvecklingen och omfattningen av självhjälpsgrupper i Norge skiljer sig åt jämfört med andra västländer. Myndigheterna har tillsammans med frivilliga krafter i samhället format en...
Boken, och en digital produkt, består bland annat av träning i att lyssna, läsa, tala och skriva.

Engelska för vårdpersonal

I boken Kommunikationsträning på engelska för vårdpersonal kan alla intresserade och nyfikna förbättra sin kunskap och sitt ordförråd för att klara de vanligaste situationerna...
Vilken betydelse har en persons kultur och tro för mötet med hälso- och sjukvård?

Praktiska råd om multikulturella möten

Vilken betydelse har en persons kultur och tro för mötet med hälso- och sjukvård? Vad är det som gör mötet mellan olika kulturer svårt,...
Författaren beskriver vad vi i dag vet om stress och sjukdom.

Lättillgängligt om stress

I boken Stress og helse beskriver författaren vad vi i dag vet om sambandet mellan stress och sjukdom. Boken ger en lättillgänglig genomgång av stressens...
I senare forskning har man förstått hjärnans betydelse för uthålligheten.

Tänjbara gränser

Begränsningar i människans uthållighet har varit av intresse sedan lång tid tillbaka. Uthållighet och prestation har studerats sedan 1800-talet, både med tanke på prestation...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!