Home Gratis artiklar

Gratis artiklar

Träna skapula vid radiusfraktur

Ett träningsprogram för skapula i kombination med sedvanlig fysioterapi efter distal radiusfraktur ger bättre resultat för funktion och smärta jämfört med endast fysioterapeutisk behandling. Hos...

Axelinstabilitet hos kvinnor

Axelinstabilitet hos unga kvinnor yttrar sig oftast som upprepade subluxationer. Detta visar en amerikansk studie, en av få som undersökt patoanatomin för axelinstabilitet hos...

Flera vinster med daglig fysisk aktivitet för barn

”Vår forskning tyder på att barn och unga kan lära sig en aktiv livsstil. Precis som vi lär våra barn att borsta tänderna för...

Involvera professionen i forskningsarbetet

Intervju med Christine E. Laustsen, leg. arbetsterapeut, MSc, doktorand i Hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet. Hur kan forskningen nå ut till dem den...

Accelererad rehab kostnadseffektiv efter höftplastik

Det är känt sedan tidigare att det finns positiva effekter av påskyndad rehabilitering vid ytersättningsplastik i höften hos unga män. En ny studie har...

Manuella tekniker bra vid impingement i axeln

Mobilisering av thorakalen samt massage och mobilisering av posteriora mjukdelar i skuldran förbättrar funktion och passiv inåtrotation hos patienter med subakromiellt impingement, visar en...

Stötvåg effektivt vid lateral höftsmärta

Fokuserad stötvågsterapi ger bättre behandlingseffekt på smärta än ultraljud. Detta enligt en randomiserad kontrollerad studie på vuxna personer med lateral höftsmärta. Ett vanligt smärtsyndrom över...

Bedöm rörelsekvalitet före idrottsåtergång

När är en idrottare redo för återgång till idrott efter rekonstruktion av det främre korsbandet? Forskare från Nederländerna och Luxemburg konstaterar att det inte...

Kombinera ultraljud och tens vid myofasciell smärta

Cirka en tredjedel av alla patienter som har muskuloskelettal smärta uppfyller kriterierna för myofasciellt smärttillstånd. De viktigaste kriterierna för tillståndet är förekomsten av triggerpunkter. Fysioterapeutiska...

Psykomotorisk behandling ger bättre livskvalitet

Psykomotorisk behandling under sex månader kan bidra till ökad livskvalitet och minskad smärta hos patienter med långvarig smärtproblematik. Det visar norska forskare i en...

FysioScience på Twitter