Home Gratis artiklar

Gratis artiklar

Neuromuskulär träning för luxerad axel

Ett rehabiliteringsprogram med neuromuskulära övningar för patienter med främre axelledsluxation har tagits fram av danska forskare och har visat sig vara överlägset standardiserade hemövningar...

Differentiera smärtpatienter utifrån mental belastning

Hur ser karaktäristika ut för olika undergrupper av patienter med muskuloskeletal smärta? Detta ville man undersöka i en longitudinell observationsstudie genomförd i norsk primärvård. I...

Nytt synsätt för en mer personcentrerad vård

Personcentrerad vård är ett ord som ligger i tiden och inom fysioterapin talas mycket om patientens delaktighet och medbestämmande. För att det inte ska...

Återkommande smärta påverkar skolprestation

Återkommande smärta är ett vanligt hälsoproblem bland skolbarn. Trots den höga förekomsten finns det lite beskrivet om hur smärtan påverkar barnen och deras förmåga...

Bristande smärtbehandling efter höftplastik

Behandlingen som ges vid postoperativ smärta efter total höftplastik är inte optimal, enligt en aktuell avhandling. Tidigare studier har visat att 80 procent av...

Modifierad contract-relax lovande metod

Proprioceptiv neuromuskulär facilitering i form av contract-relax har länge använts för att öka rörligheten. En variant av denna stretchingmetod har visat sig ha god...

Motorisk träning vid rökavvänjning

Motorisk träning kan bidra till att upphäva nikotinets inverkan på nervcellerna och återställa förändringarna som har skett i hjärnan på grund av nikotinanvändningen. Detta...

Träna skapula efter distal radiusfraktur

Ett träningsprogram för skapula i kombination med sedvanlig fysioterapi efter distal radiusfraktur ger bättre resultat för funktion och smärta jämfört med endast fysioterapeutisk behandling. Hos...

Axelinstabilitet vanligt hos unga kvinnor

Axelinstabilitet hos unga kvinnor yttrar sig oftast som upprepade subluxationer. Detta visar en amerikansk studie, en av få som undersökt patoanatomin för axelinstabilitet hos...

Flera vinster med daglig fysisk aktivitet för barn

”Vår forskning tyder på att barn och unga kan lära sig en aktiv livsstil. Precis som vi lär våra barn att borsta tänderna för...

FysioScience på Twitter