Home Gratis artiklar

Gratis artiklar

Dags att skrota ortopediska tester för axelbesvär

Ortopediska tester för axeln har passerat bäst-före-datum och ska ses mer som smärtprovokationstester än som tester för att identifiera smärtande strukturer. Det menar två...

Årlig screening för fallrisk rekommenderas

Det kliniska omhändertagandet av personer med fallrisk, eller de som har fallit, bör inkludera specifik träning, balansmätning och osteoporosbehandling. Vitamin D eller höftskydd verkar däremot...

Neuromuskulär träning för luxerad axel

Ett rehabiliteringsprogram med neuromuskulära övningar för patienter med främre axelledsluxation har tagits fram av danska forskare och har visat sig vara överlägset standardiserade hemövningar...

Nytt synsätt för en mer personcentrerad vård

Personcentrerad vård är ett ord som ligger i tiden och inom fysioterapin talas mycket om patientens delaktighet och medbestämmande. För att det inte ska...

Återkommande smärta påverkar skolprestation

Återkommande smärta är ett vanligt hälsoproblem bland skolbarn. Trots den höga förekomsten finns det lite beskrivet om hur smärtan påverkar barnen och deras förmåga...

Bristande smärtbehandling efter höftplastik

Behandlingen som ges vid postoperativ smärta efter total höftplastik är inte optimal, enligt en aktuell avhandling. Tidigare studier har visat att 80 procent av...

Modifierad contract-relax lovande metod

Proprioceptiv neuromuskulär facilitering i form av contract-relax har länge använts för att öka rörligheten. En variant av denna stretchingmetod har visat sig ha god...

Motorisk träning vid rökavvänjning

Motorisk träning kan bidra till att upphäva nikotinets inverkan på nervcellerna och återställa förändringarna som har skett i hjärnan på grund av nikotinanvändningen. Detta...

Träna skapula efter distal radiusfraktur

Ett träningsprogram för skapula i kombination med sedvanlig fysioterapi efter distal radiusfraktur ger bättre resultat för funktion och smärta jämfört med endast fysioterapeutisk behandling. Hos...

Axelinstabilitet vanligt hos unga kvinnor

Axelinstabilitet hos unga kvinnor yttrar sig oftast som upprepade subluxationer. Detta visar en amerikansk studie, en av få som undersökt patoanatomin för axelinstabilitet hos...

FysioScience på Twitter