Home I detta nummer

I detta nummer

Mindre smärta och medicin efter artrosskola

På WCPT deltog över 100 fysioterapeuter från Sverige. En av dem var Thérése Jönsson, doktorand vid Lunds Universitet och kliniskt verksam på ortopedkliniken i...

Hur överföra forskning till praktik?

Som klinisk fysioterapeut kan det vara svårt att bedöma vad som är den bästa behandlingen för varje patient man träffar. ”Att använda sig av...

Hör patienterna på oss – och gör de som vi säger?

Under WCPT:s första dag presenterade flera forskare studier relaterade till muskuloskeletala besvär. De funderade kring i hur stor utsträckning patienter följer de råd och...

Dålig funktion efter axelledsluxation

Patienter med icke-opererad primär traumatisk axelluxation tros ha mindre funktionsnedsättning än dem som har luxerat axeln vid upprepade tillfällen. Det har hittills inte funnits forskning...

Förebygg hjärt-kärlsjukdom vid RA

Patienter med RA har förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom och både träning och farmakologisk behandling har föreslagits för att minska risken. I en studie utförde man...

Utveckling av mätmetoder för fysisk aktivitet

”Min förhoppning är att vi kommer att kunna visa på starkare samband mellan fysisk aktivitet och hälsa och utveckla mer precisa rekommendationer kring fysisk...

Aktivitetsnivån bland barn och unga sjunker

Intervju med Jostein Steene-Johannessen, førsteamanuensis och associate professor vid Norges idrettshøgskole. ”Det krävs ett samlat grepp för att öka aktivitetsnivån bland norska barn och ungdomar....

Accelererad rehab kostnadseffektiv efter höftplastik

Det är känt sedan tidigare att det finns positiva effekter av påskyndad rehabilitering vid ytersättningsplastik i höften hos unga män. En ny studie har...

Symptom vid skulderinstabilitet

En jämförande studie på en grupp militärer med anterior respektive posterior skulderinstabilitet visar intressanta resultat. Till exempel framkom att det främsta symptomet vid anterior...

Senrespons efter högintensiv träning

Syftet med en dansk blindad studie var att undersöka ultraljudssvar och tjocklek på akilles- och patellarsenan efter högintensiv styrketräning. Totalt 18 försökspersoner deltog i studien...

error: Alert: Content is protected !!