Redaktionen

Alla redaktörer och skribenter på FysioScience är fysioterapeuter.

Just detta – att FysioScience skrivs av fysioterapeuter för fysioterapeuter – gör att vi kan ge en kunnig bild av senaste nytt inom fysioterapin.

Maria Ekström, CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE 
fick sin sjukgymnastexamen från Karolinska Institutet 1985 och har också en bachelorexamen i Health & Physical Education från Northeast Louisiana University och en masterexamen i Epidemiology & Public Health från Yale University, USA. Maria har arbetat som athletic trainer i USA och som fysioterapeut vid Rikshospitalet i Norge. Hon har även arbetat med folkhälsofrågor i USA. Maria har studerat vid Poppius Journalistskola i Stockholm och arbetat som frilansskribent för diverse svenska tidskrifter.
maria.ekstrom@fysioscience.se

Christina Arvidsson, SAMORDNANDE REDAKTÖR
tog sjukgymnastexamen vid Lunds universitet 1992. Hon har arbetat som fysioterapeut inom både öppen- och slutenvård och har dessutom studerat ekonomi, informationsteknik, textredigering och layout. Christina frilansar som skribent och textredigerare, framför allt inom områdena rehabilitering/habilitering samt friskvård/sjukvård. Hon började frilansa för FysioScience under senare hälften av 1990-talet, först som skribent och sedan som redaktör och layoutare.
chris.arvidsson@fysioscience.se

Anna Horn, SVENSK REDAKTÖR
tog sin sjukgymnastexamen vid Göteborgs universitet 1993 och har därefter arbetat inom både öppen- och slutenvård samt inom kommunal verksamhet. Hon har vidareutbildning inom bland annat medicinsk yoga, akupunktur och ergonomi. Anna är även utbildad journalist och har arbetat inom både kvälls- och dagspress. Hon har frilansat för FysioScience sedan slutet av 1990-talet.
anna.horn@fysioscience.se

Børre Olsen, NORSK REDAKTÖR
tog sin fysioterapeutexamen från Fysioterapihøgskolen i Oslo 1996. Han har arbetat både inom kommunen och på sjukhus samt med företagshälsovård. Han har även jobbat som frilansjournalist. Børre har en masterutbildning i pedagogik från Universitetet i Agder och har under de senaste åren undervisat i hälsofrämjande arbete.
borre.olsen@fysioscience.no

Jakob Kristiansen, DANSK REDAKTÖR
har en fysioterapeutexamen från Professionshøjskolen Metropol i Köpenhamn. Han arbetar för närvarande som fysioterapeut i både privat och offentlig regi.
jakob.kristiansen@fysioscience.dk

 

Tim Todreas, FÖRLAGSCHEF
har en Bachelor Degree från Columbia College i New York City samt en Master Degree och en Ph.D. i Media Economics från the Fletcher School at Tufts University i USA. Han har arbetat som konsult sedan mitten av 1980-talet och varit förlagschef på FysioScience sedan dess lansering 1993.
timothy.todreas@fysioscience.se

error: Alert: Content is protected !!