Ökad aktivitet på arbetsplatsen

Intervju med Frida Bergman, leg sjukgymnast som nyligen disputerade vid Umeå universitet med avhandlingen Aktiva arbetsstationer – ett sätt att förebygga och behandla övervikt och fetma? ”Gåband vid skrivbordet ökar aktivitetsnivån på jobbet och kan vara ett sätt att förebygga...

Balansträning värdefullt vid ms

Intervju med leg sjukgymnast Anna Carling, som disputerade i november 2018 vid Örebro universitet med avhandlingen Nedsatt balans och fallrisk hos personer med multipel skleros.

Lär patienten att själv styra sin träning

Som fysioterapeuter hjälper vi våra patienter att göra sina övningar på rätt sätt. Mindre ofta fokuserar vi på att hjälpa patienterna att själva dosera och styra sin träning.

Kultur – ett effektivt verktyg

Intervju med professor Gunnar Bjursell, som sedan några år tillbaka driver Cultural Brain Initiative vid Karolinska Institutet. ”Kulturella aktiviteter har visat sig ha stora hälsofrämjande effekter inom en rad områden som demenssjukdomar, smärta, ångest, stress och som rehabilitering vid stroke...

Kognitiva besvär vanliga efter hjärtstopp

”Jag tror att fysioterapeuter har mycket att bidra med för dem som överlevt ett hjärtstopp eftersom fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen. Det finns i dag inga riktlinjer kring fysisk rehabilitering för denna patientgrupp men förhoppningsvis kan...
error: Alert: Content is protected !!