Mental aktivitet kan skydda mot demens

Intervju med Jenna Najar, läkare och doktorand vid AgeCap, Sahlgrenska Akademin: Att gå på konsert, skriva och måla är aktiviteter som skyddar mot demens, oavsett hur fysiskt aktiv man är. Det visar en ny svensk studie som nyligen publicerades i den...

Digitalt stöd för ökad aktivitetesnivå

Intervju med Elin Östlind, leg fysioterapeut och doktorand i projektet Active@Work, Lunds universitet. ”Tanken på sikt är att utveckla ett digitalt stöd för patienter i arbetsför ålder med höft- och knäartros. Detta stöd kan vara steget före till exempel artrosskolan...

Ökad aktivitet på arbetsplatsen

Intervju med Frida Bergman, leg sjukgymnast som nyligen disputerade vid Umeå universitet med avhandlingen "Aktiva arbetsstationer – ett sätt att förebygga och behandla övervikt och fetma"? ”Gåband vid skrivbordet ökar aktivitetsnivån på jobbet och kan vara ett sätt att förebygga stillasittandet...

Balansträning värdefullt vid ms

Intervju med leg sjukgymnast Anna Carling, som disputerade i november 2018 vid Örebro universitet med avhandlingen Nedsatt balans och fallrisk hos personer med multipel skleros.

Lär patienten att själv styra sin träning

Som fysioterapeuter hjälper vi våra patienter att göra sina övningar på rätt sätt. Mindre ofta fokuserar vi på att hjälpa patienterna att själva dosera och styra sin träning.
error: Alert: Content is protected !!