Placebo finns inneboende i all form av behandling.

Potential hos placebo

”Placebo finns inneboende i all form av behandling. Jag tycker att det är viktigt att man som vårdgivare är medveten om vilken potential det finns i hur man bemöter sina patienter, hur man informerar och vilket förtroende man inger....
Vissa patienter återfår inte sin tidigare funktion.

Vissa får inte tillbaka funktionen

”De flesta patienter blir helt återställda efter en handledsfraktur men vissa grupper av patienter återfår inte sin tidigare funktion. Förhoppningsvis kan min forskning bidra till att öka kunskapen kring hur man anpassar och utvecklar behandlingen så att även dessa...

Webbexklusiv intervju: ”Prata om skärmkroppen”

”Genom att lära in ett stabilt och avspänt rörelsemönster kan vi påverka hur vi mår rent psykiskt. Man pratar mycket om ’skärmhjärna’ i dag men jag tycker också att man borde prata om ’skärmkropp’, säger Carin Gullberg, leg sjukgymnast...
Går det att skapa en hälsointervention som främjar äldre personers hälsa både på individ- och samhällsnivå?

Ett gott liv på äldre dar

Intervju med Anna Martinsson, leg sjuksköterska och doktorand vid forskningsplattformen Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad. ”Allt fler får i dag möjligheten att leva ett långt liv tack vare god hälso- och sjukvård, men för att öka möjligheten att också...
Värdet av att vara snäll borde lyftas fram mer.

Snällhet bygger tillitsfulla relationer

Intervju med Lukas Levay, leg psykolog. Arbetar som senior consultant, med personalrekrytering och -utbildning, på Aon’s Assessment Solutions. ”Värdet av att vara snäll borde lyftas fram mer än vad det görs. Många gånger förknippas snällhet med mesighet och andra...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!