Webbexklusiv intervju: ”Prata om skärmkroppen”

”Genom att lära in ett stabilt och avspänt rörelsemönster kan vi påverka hur vi mår rent psykiskt. Man pratar mycket om ’skärmhjärna’ i dag men jag tycker också att man borde prata om ’skärmkropp’, säger Carin Gullberg, leg sjukgymnast...
Går det att skapa en hälsointervention som främjar äldre personers hälsa både på individ- och samhällsnivå?

Ett gott liv på äldre dar

Intervju med Anna Martinsson, leg sjuksköterska och doktorand vid forskningsplattformen Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad. ”Allt fler får i dag möjligheten att leva ett långt liv tack vare god hälso- och sjukvård, men för att öka möjligheten att också...
Värdet av att vara snäll borde lyftas fram mer.

Snällhet bygger tillitsfulla relationer

Intervju med Lukas Levay, leg psykolog. Arbetar som senior consultant, med personalrekrytering och -utbildning, på Aon’s Assessment Solutions. ”Värdet av att vara snäll borde lyftas fram mer än vad det görs. Många gånger förknippas snällhet med mesighet och andra...

Teknik som förstärker verkligheten

Intervju med Sven Blomqvist, universitetslektor i idrottsvetenskap vid Högskolan i Gävle. Med hjälp av AR-glasögon som förstärker verkligheten kan äldre personer få hjälp att träna upp sin balans på ett roligt sätt, samtidigt som de får hjälp att komma ihåg...

Trötthet tas inte på allvar

Intervju med Göran Kecklund, professor med inriktning på psykobiologisk sömnforskning och föreståndare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. ”Trötthet är ett väldigt stort begrepp och rent forskningsmässigt har trötthet dålig status, vilket också gör att den inte tas på allvar inom...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!