Patienter med kronisk bäckenbottensmärta missas inom vården och kan gå i åratal utan att få hjälp.

Fråga patienten om bäckenbottenhälsan

Intervju med Birgitta Nordgren, adjunkt på Sektionen för fysioterapi vid Karolinska Institutet och fysioterapeut inom kvinnohälsa på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. ”Patienter, både kvinnor och män, med kronisk bäckenbottensmärta är en grupp som många gånger missas inom vården och som kan...
Kristina Holmgren forskar om arbetsrelaterad stress, återgång till arbetet, frisk- och riskfaktorer.

Arbetsrelaterad stress ett stort problem

Intervju med Kristina Holmgren, professor i arbetsterapi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, avdelningen för Arbetsterapi och fysioterapi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Tidig identifiering av dem som riskerar sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress är viktigt. I dag saknas metoder...
Min ambition är inte att göra någon frisk. Men kanske kan jag lindra, erbjuda en paus och ge bekräftelse.

Viktigt med tillit och förtroende

Intervju med Line Giusti, psykomotorisk fysioterapeut vid Senter for migrasjonshelse i Bergen. ”Min ambition är inte att göra någon frisk. Men kanske kan jag lindra, erbjuda en paus och ge bekräftelse”, säger Line Giusti, psykomotorisk fysioterapeut vid Senter for migrasjonshelse...
Hur kan forskningen nå ut till dem den berör och hur får vi professinen att bli involverad i forskningen?

Involvera professionen i forskningsarbetet

Intervju med Christine E. Laustsen, leg. arbetsterapeut, MSc, doktorand i Hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad och Lunds universitet. Hur kan forskningen nå ut till dem den berör och hur får vi professionen att bli involverad i forskningen? ”Det är ett spännande...
Det krävs ett samlat grepp för att öka aktivitetsnivån bland barn och ungdomar.

Aktivitetsnivån bland barn och unga sjunker

Intervju med Jostein Steene-Johannessen, førsteamanuensis och associate professor vid Norges idrettshøgskole. ”Det krävs ett samlat grepp för att öka aktivitetsnivån bland norska barn och ungdomar. Vi ser i dag en trend mot att aktivitetsnivån även bland 9-åriga pojkar är på...
error: Alert: Content is protected !!