Balansträning värdefullt vid ms

Intervju med leg sjukgymnast Anna Carling, som disputerade i november 2018 vid Örebro universitet med avhandlingen Nedsatt balans och fallrisk hos personer med multipel skleros.

Lär patienten att själv styra sin träning

Som fysioterapeuter hjälper vi våra patienter att göra sina övningar på rätt sätt. Mindre ofta fokuserar vi på att hjälpa patienterna att själva dosera och styra sin träning.

Kultur – ett effektivt verktyg

Intervju med professor Gunnar Bjursell, som sedan några år tillbaka driver Cultural Brain Initiative vid Karolinska Institutet. ”Kulturella aktiviteter har visat sig ha stora hälsofrämjande effekter inom en rad områden som demenssjukdomar, smärta, ångest, stress och som rehabilitering vid stroke...

Kognitiva besvär vanliga efter hjärtstopp

Intervju med Katarina Heimburg, leg fysioterapeut och doktorand vid Lunds universitet. ”Jag tror att fysioterapeuter har mycket att bidra med för dem som överlevt ett hjärtstopp eftersom fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen. Det finns i dag inga...

Potent behandlingsform

Intervju med Chantal Triscoli, leg psykolog och forskare vid Göteborgs universitet. ”Beröring kan vara en potent behandlingsform som skulle kunna utvecklas och användas mer vid behandling av patienter med till exempel stress och ångesttillstånd. Beröring minskar nivåerna av stresshormoner i...
error: Alert: Content is protected !!