Trötthet tas inte på allvar

Intervju med Göran Kecklund, professor med inriktning på psykobiologisk sömnforskning och föreståndare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. ”Trötthet är ett väldigt stort begrepp och rent forskningsmässigt har trötthet dålig status, vilket också gör att den inte tas på allvar inom...
Äldre med kognitiv svikt behöver mer tid för att lära sig tekniken.

Anpassa digital teknik efter äldres behov

Intervju med Antonios Tsertsidis, doktorand vid Örebro universitets forskarskola Successful Ageing. ”Många äldre personer blir mer positivt inställda till den digitala tekniken när de själva fått prova ett hjälpmedel. En känsla av ökad säkerhet och att hjälpmedlet är användarvänligt är...
Patienter med kronisk bäckenbottensmärta missas inom vården och kan gå i åratal utan att få hjälp.

Fråga patienten om bäckenbottenhälsan

Intervju med Birgitta Nordgren, adjunkt på Sektionen för fysioterapi vid Karolinska Institutet och fysioterapeut inom kvinnohälsa på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. ”Patienter, både kvinnor och män, med kronisk bäckenbottensmärta är en grupp som många gånger missas inom vården och som kan...
Kristina Holmgren forskar om arbetsrelaterad stress, återgång till arbetet, frisk- och riskfaktorer.

Arbetsrelaterad stress ett stort problem

Intervju med Kristina Holmgren, professor i arbetsterapi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, avdelningen för Arbetsterapi och fysioterapi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Tidig identifiering av dem som riskerar sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress är viktigt. I dag saknas metoder...
Min ambition är inte att göra någon frisk. Men kanske kan jag lindra, erbjuda en paus och ge bekräftelse.

Viktigt med tillit och förtroende

Intervju med Line Giusti, psykomotorisk fysioterapeut vid Senter for migrasjonshelse i Bergen. ”Min ambition är inte att göra någon frisk. Men kanske kan jag lindra, erbjuda en paus och ge bekräftelse”, säger Line Giusti, psykomotorisk fysioterapeut vid Senter for migrasjonshelse...

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!